Fre Manual Palanca Vertical LF901

SKU: LF901 Categories: , ,

Fre manual de palanca vertical LF901, solució de conducció per a persones amb mobilitat reduïda en extremitats inferiors.

La palanca de fre vertical LF901 transfereix al volant l’ordre mitjançant el pedal de el fre de manera que es pot accionar manualment. Pot instal·lar-se en vehicles motoritzats de quatre rodes dotats de canvi automàtic, de canvi seqüencial en el volant o de fricció automàtica. Representa una solució de conducció ideal per als conductors amb pèrdua funcional parcial o total en les extremitats inferiors.

La palanca de fre LF901 ha estat pensada i dissenyada directament sobre el model de vehicle en el qual s’instal·larà. Aquest mètode de realització assegura una notable disponibilitat d’adaptacions “específiques” i conforme als cotxes, que mantenen inalterat el disseny de l’habitacle i garanteix una millor practicitat d’ús. Per al seu funcionament vertical i per a la seva discreció (perfectament integrat en el quadre de comandament) és una adaptació molt original.

Aquest producte està aprovat per la i ha superat les proves de compatibilitat electromagnètica.

PUNTS FORTS

 • Per a frenar és suficient amb empènyer la palanca cap endavant, cap al quadre de comandament
 • Es pot instal·lar tant a la dreta com a l’esquerra del volant.
 • L’empunyadura de la palanca de fre està constituïda per un pom que no transmet sensació de calor ni de fred a la mà.
 • En aquesta estan integrats els botons per a l’accionament del clàxon, del bloqueig de fre i de l’economitzador.

L’economitzador té la funció (si la palanca de fre està coordinada amb un accelerador electrònic Kivi) de reduir la potència del vehicle: en accionar aquesta funció, la potència del vehicle es redueix, de manera que s’adapta a les situacions de conducció que requereixen major atenció (com, per exemple, en el cas de conductors novells o de maniobres d’aparcament o, simplement, en el trànsit urbà per a reduir el consum de carburant).  Per a accionar el bloqueig de fre és suficient amb exercir una pressió sobre la palanca i pressionar el botó corresponent. Per a desconnectar-ho és suficient amb pressionar novament sobre la palanca.

Ficha técnica: Fre Manual Palanca Vertical LF901

EUROTAXI

El Eurotaxi nace con el objetivo de lograr un transporte público accesible para todos, concretamente para los colectivos de personas con diversidad funcional, para quienes el Eurotaxi es una imprescindible solución de transporte en el servicio público.

Las transformaciones de ARC cumplen con la normativa Europea y el Real Decreto 1544/2007.

Estos son los requisitos en la Norma UNE 26.494/2004 y sus posteriores modificaciones:

Medidas imprescindibles.

 • Sistema de acceso de la silla de ruedas al interior del vehículo mediante Rampa con anchura mínima de 70cm y longitud de acuerdo para que no supere un 30% de inclinación.
 • Altura mínima libre del hueco de acceso silla: 130 cm.
 • Ancho mínimo libre de la puerta de acceso silla: 80 cm.
 • Eje vertical de las puertas abatibles: ángulo mínimo de 90º.
 • Superficie mínima  de alojamiento silla de ruedas: 120 .x 70 cm.
 • Altura libre en el interior del habitáculo: 140 cm.
 • Para acceder a plazas de asiento por las puertas laterales, si el coche presenta una altura superior a 250mm desde la calzada al umbral de puerta, deberá instalarse un escalón para facilitar el acceso. Su huella deberá tener un mínimo de 200mm.

El pasajero en silla de ruedas.

El vehículo deberá estar acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo una persona en su propia silla de ruedas; todo ello con comodidad y seguridad. Para ello el vehículo dispondrá de los medios homologados y/o la transformación o reforma necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente; llevará un respaldo con reposacabezas  fijo (unido permanentemente a la estructura del vehículo); dispondrá de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón de seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo desea.