INFORMACIÓ

La informació rebuda per ARC a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d’acord amb la normativa vigent.

ARC informa l’usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d’aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de ARC amb la finalitat i interès legítim de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d’Internet. Així mateix, i sempre que ens doni el seu consentiment exprés, ARC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de ARC o d’altres entitats relacionades amb ARC i que puguin resultar del seu interès.

Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a ARC per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting a l’objecte d’adequar les seves ofertes a l’perfil particular de l’usuari.

A l’proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment a l’tractament dels mateixos d’acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recollides o registrades.

DESTINATARIS:

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l’accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició i cancel·lació, per a això haurà de dirigir a ARC per correu postal a Carrer Joan de la Cierva, 1, 08960, SANT JUST DESVERN (BARCELONA) , o mitjançant correu electrònic a protecciondedatos @ ARC- soluciones.com

SEGURETAT EN EL TRACTAMENT, PROCÉS INFORMÀTIC I CUSTÒDIA DE DADES

ARC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d’acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris , sense perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

condicions d’ús

CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ El lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent de la mateixa i dels serveis accessibles des d’aquest lloc web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris

Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de ARC , els seus membres i / o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir aquestes obligacions i / o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de ARC , dels seus membres o de qualsevol Usuari del Lloc Web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix ​​la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, ARC condiciona la utilització d’alguns dels serveis a la Prèvia emplenament el corresponent registre d’Usuari, seleccionant l’identificador (ID o login) i la contrasenya que l’Usuari es compromet a conservar ia usar amb la diligència deguda.

ARC assignarà l’identificador seleccionat per l’usuari sempre que no hagi estat prèviament sele