Esglaó Rotatiu Elèctric

SKU: ROT 400 Categories: ,

Els esglaons desplegables, permeten pujar a l’assentament del vehicle amb molta comoditat i seguretat. És una forma simple però molt efectiva de fer que el seu automòbil sigui més accesible

DADES TÈCNIQUES

 • Amplària del graó: 400 mm
 • Càrrega màxima: 150 kg
 • Temperatura de funcionament: de -30 a +60 °C

PUNTS FORTS

 • Ideal per a vehicles petits
 • Funcionament sense manteniment en qualsevol condició: neu, fang, sorra…
 • Disseny anticorrosiu: graó antilliscant d’alumini anoditzat
 • L’esglaó giratori es pot instal·lar en totes les portes: laterals, conductor i passatger

EUROTAXI

Eurotaxi neix amb l’objectiu d’aconseguir un transport públic accessible per a tots, concretament per als col·lectius de persones amb diversitat funcional, per als qui l’Eurotaxi és una imprescindible solució de transport en el servei públic.

Les transformacions de ARC compleixen amb la normativa Europea i el Real Decreto 1544/2007.

Aquests són els requisits en la Norma UNEIX 26.494/2004 i les seves posteriors modificacions:

Mesures imprescindibles.

 • Sistema d’accés de la cadira de rodes a l’interior del vehicle mitjançant Rampa amb amplària mínima de 70cm i longitud d’acord perquè no superi un 30% d’inclinació.
 • Altura mínima lliure del buit d’accés cadira: 130 cm.
 • Ample mínim lliure de la porta d’accés cadira: 80 cm.
 • Eix vertical de les portes abatibles: angle mínim de 90°.
 • Superfície mínima d’allotjament cadira de rodes: 120 .x 70 cm.
 • Altura lliure a l’interior de l’habitacle: 140 cm.
 • Per a accedir a places de seient per les portes laterals, si el cotxe presenta una altura superior a 250mm des de la calçada al llindar de porta, haurà d’instal·lar-se un graó per a facilitar l’accés. La seva petjada haurà de tenir un mínim de 200mm.

El passatger en cadira de rodes.

El vehicle haurà d’estar condicionat perquè pugui entrar i sortir, així com viatjar en el mateix una persona en la seva pròpia cadira de rodes; tot això amb comoditat i seguretat. Per a això el vehicle disposarà dels mitjans homologats i/o la transformació o reforma necessaris. Estarà dotat d’un habitacle que permeti viatjar a aquest passatger de front o d’esquena al sentit de la marxa, mai transversalment; portarà un suport amb reposacaps fix (unit permanentment a l’estructura del vehicle); disposarà d’ancoratge de la cadira de rodes i un cinturó de seguretat d’almenys tres punts d’ancoratge per al seu ocupant. Aquests dos últims dispositius seran obligació del taxista col·locar-los, si l’usuari ho desitja.