Accelerador Electrònic per sota del volant K4

Accelerador Electrònic, solució de conducció per a persones amb mobilitat reduïda en extremitats inferiors.

El K4 easy-fit transfereix al volant l’ordre mitjançant el pedal de l’ accelerador que es pot accionar manualment, de manera que permet la conducció a conductors amb pèrdua funcional parcial o total en les extremitats inferiors.

Aquest producte està aprovat per la i ha superat les proves de compatibilitat electromagnètica.

PUNTS FORTS

L’accelerador K4 easy-fit se situa sota el volant original del vehicle, de manera que no altera el disseny de l’habitacle, permet una conducció fluida i té un òptim control de direcció en corba, amb una preparació del tot similar a la tradicional.

  • El K4 easy-*fit no obstaculitza la possible obertura del coixí de seguretat
  • No altera la visió del quadre de comandament
  • Manté estables totes les regulacions del volant

L’original forma “tallada” del nou cèrcol easy-*fit té una doble funcionalitat: augmentar l’espai entre les cames del conductor i el cèrcol mateix, evitant d’aquesta manera el risc d’eventuals cops involuntaris  en pujar i baixar del vehicle i permetre la seva instal·lació en la majoria dels vehicles, fins als equipats amb volants esportius.

El K4 easy-fit s’ha dissenyat i creat directament sobre el model de vehicle en el qual s’instal·larà. Aquest mètode de realització assegura una notable disponibilitat d’adaptacions “específiques” i conforme als cotxes, que mantenen inalterat el disseny de l’habitacle i garanteix una millor practicitat d’ús.

El K4 easy-fit dóna la possibilitat d’accelerar empenyent l’accelerador cap al volant. Aquesta característica fa que el trajecte de l’accelerador sigui més llarg respecte al del K5 easy-*fit, i permet així un dosatge més gradual de l’acceleració.

Mitjançant un simple botó integrat en el pom de la palanca de fre, és a més possible activar la funció “economitzadora”. Quan aquesta funció s’activa, la potència del vehicle motoritzat es redueix, perquè s’adapti a les situacions que requereixen una major sensibilitat de conducció (com, per exemple, en el cas de conductors novells o de maniobres d’aparcament o, simplement, en el trànsit urbà per a reduir el consum de carburant). Quan la funció economitzadora s’activa, s’il·lumina un LED situat sobre el quadre de comandament.

El K4 easy-fit està disponible en la versió a interfície i a motor. En la versió a interfície, que es pot instal·lar en la major part dels vehicles dotats de pedal accelerador electrònic, l’acceleració amb el pedal original pot reactivar-se en qualsevol moment mitjançant un interruptor situat en una còmoda posició respecte al conductor, mentre que en la versió a motor el pedal de l’accelerador roman sempre actiu. En totes dues versions el K4 easy-fit disposes d’un sistema de seguretat que interromp l’acceleració en cas de frenat, que no s’activa, no obstant això, en l’arrencada des de detenció, de manera que facilita l’arrencada en ascens