Accelerador Electrònic per sobre del volant KS

Accelerador Electrònic, solució de conducció per a persones amb mobilitat reduïda en extremitats inferiors.

El KS Wireless és el nou accelerador de cèrcol sobre el volant permet a conductors amb pèrdua funcional parcial o total en les extremitats inferiors de conduir de manera independent. De simple ús, el dispositiu permet accelerar exercint una lleugera pressió sobre l’accelerador.

Aquest producte està aprovat per la i ha superat les proves de compatibilitat electromagnètica.

PUNTS FORTS

Gràcies a la seva tecnologia 100% sense cables, el KS Wireless no necessita alguna connexió electrònica per cable entre cèrcol i volant, reduint els temps d’instal·lació i l’impacte sobre el disseny intern del vehicle.

Aquest accelerador Kivi és disponible en dos modelsfix o amovible: el primer està fixat al  volant per un suport; el segon, gràcies a un sistema de molls, es pot llevar quan no s’utilitzi, per a no crear alguna molèstia durant la conducció d’una persona no discapacitada.

El dispositiu, com tots els altres acceleradors Kivi, està equipat amb la funció “economitzadora”, amb la qual és possible reduir la potència del vehicle (fins al 60%) per a adaptar-se a qualsevol situació de conducció; aquesta opció és molt útil en el cas de conductors novells o de maniobres d’aparcament o, simplement, en el trànsit urbà per a reduir el consum de carburant.

El dispositiu és disponible en la versió a interfície o a motor i es pot instal·lar en vehicles equipats de canvi automàtic, de canvi seqüencial en el volant o de canvi manual, si dotats de fricció automàtica.