Fre Manual Palanca Horizontal LF12

SKU: 907FV Categories: , ,

Fre manual de palanca horitzontal LF12, solució de conducció per a persones amb mobilitat reduïda en extremitats inferiors.

La palanca de fre horitzontal LF12 transfereix al volant l’ordre mitjançant el pedal del fre de manera que es pot accionar manualment. Pot instal·lar-se en vehicles motoritzats de quatre rodes dotats de canvi automàtic, de canvi seqüencial en el volant o de fricció automàtica. LF12 representa una solució de conducció per als conductors amb pèrdua funcional parcial o total en les extremitats inferiors.

Aquest producte està aprovat per la i ha superat les proves de compatibilitat electromagnètica.

PUNTS FORTS

  • Per a frenar és suficient amb empènyer la palanca cap endavant, cap al quadre de comandament
  • Es pot instal·lar tant a la dreta com a l’esquerra del volant.
  • L’empunyadura de la palanca de fre està constituïda per un pom que no transmet sensació de calor ni de fred a la mà.
  • En aquesta estan integrats els botons per a l’accionament del clàxon, del bloqueig de fre i de l’economitzador.

L’economitzador té la funció (si la palanca de fre està coordinada amb un accelerador electrònic Kivi) de reduir la potència del vehicle: en accionar aquesta funció, la potència del vehicle es redueix, de manera que s’adapta a les situacions de conducció que requereixen major atenció (com, per exemple, en el cas de conductors novells o de maniobres d’aparcament o, simplement, en el trànsit urbà per a reduir el consum de carburant).  Per a accionar el bloqueig de fre és suficient amb exercir una pressió sobre la palanca i pressionar el botó corresponent. Per a desconnectar-ho és suficient amb pressionar novament sobre la palanca.