Elevació de sostre + rampa

L’elevació de sostre en l’habitacle interior del vehicle, de fabricació pròpia, dissenyada i homologada en ARC, per a diferents models de vehicles destinats a Servei Públic.
Adaptació de la part interna del sostre del vehicle, per al transport d’una persona en cadira de rodes. Això inclou:

 • Elevació de l’altura interior de l’habitacle.
 • Instal·lació de sistemes de retenció i cinturó de seguretat per a cadira de rodes i el seu ocupant.
 • Instal·lació de rampa manual plegable i abatible lateralment.

L’elevació de sostre està feta de fibra de vidre acoblat a l’estructura del vehicle i integrat sobre l’entapissat original del sostre per a elevar l’altura interior en la part posterior de l’habitacle fins a 140cm.

Configuració: Depenent del nombre de seients que inclosos d’origen: 5/6 + cadira de rodes o 8/9
Models disponibles: Renault Trafic L2, NV300 L2 i Fiat Talent L2, Ford Custom L2.

PUNTS FORTS

 • Addicionalment s’instal·len llums de cortesia LED acoblades sobre el perímetre del calaix i integrades en el panell posterior, millorant la visibilitat a l’usuari de la cadira de rodes i al seu assistent a l’hora d’accedir al vehicle i proporcionant un major confort a l’interior de l’habitacle.
 • A partir de la recanalización dels tubs de l’aire condicionat es conserven les sortides d’aire originals, conservant d’aquesta manera l’òptima climatització del vehicle.
 • Es conserven els travessers principals de l’estructura principal i es reemplacen els secundaris per uns de major resistència.
 • Instal·lació d’un sistema de retenció compost de quatre fixacions al pis per a la cadira de rodes i d’un cinturó de seguretat de tres punts permet transportar a una persona en la seva pròpia cadira de rodes.
 • Es conserva tant la disposició de seients com els accessoris originals del maleter quan no es transporti a la persona en cadira de rodes.
 • Instal·lació de rampa d’accionament manual de dues seccions en la part posterior per a facilitar l’entrada i la sortida del vehicle amb una cadira de rodes.
 • Permet l’abatiment cap al lateral, conservant d’aquesta manera la totalitat de l’espai original destinat a maleter.
 • Addicionalment s’acobla un cinturó de seguretat a la rampa amb la condició d’evitar vibracions durant la marxa.
Ficha técnica: Elevació de sostre + rampa

EUROTAXI

El Eurotaxi neix amb l’objectiu d’aconseguir un transport públic accessible per a tots, concretament per als col·lectius de persones amb diversitat funcional, per als qui el Eurotaxi és una imprescindible solució de transport en el servei públic.

Les transformacions de ARC compleixen amb la normativa Europea i el Reial decret 1544/2007.

Aquests són els requisits en la Norma UNEIX 26.494/2004 i les seves posteriors modificacions:

Mesures imprescindibles.

 • Sistema d’accés de la cadira de rodes a l’interior del vehicle mitjançant Rampa amb amplària mínima de 70cm i longitud d’acord perquè no superi un 30% d’inclinació.
 • Altura mínima lliure del buit d’accés cadira: 130 cm.
 • Ample mínim lliure de la porta d’accés cadira: 80 cm.
 • Eix vertical de les portes abatibles: angle mínim de 90°.
 • Superfície mínima d’allotjament cadira de rodes: 120 .x 70 cm.
 • Altura lliure a l’interior de l’habitacle: 140 cm.
 • Per a accedir a places de seient per les portes laterals, si el cotxe presenta una altura superior a 250mm des de la calçada al llindar de porta, haurà d’instal·lar-se un graó per a facilitar l’accés. La seva petjada haurà de tenir un mínim de 200mm.