Com és un taxi adaptat a persones amb mobilitat reduïda?

Per maig 31, 2023 Mobilitat Inclusiva
taxi adaptat per persones amb movilitat reduida

Un taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda s’assembla molt a qualsevol altre cotxe adaptat, però amb menys exigències. Això és perquè la persona per a la qual està adaptat no conduirà.

No obstant això, sí que necessita un espai adequat per a poder viatjar. L’accessibilitat és clau en tots els transports i és molt important que existeixin taxis adaptats en totes les zones per a garantir el dret de desplaçar-se a les persones amb alguna mena de discapacitat. Així es recull en moltes de les nostres lleis i en aquest article entrarem més detalladament.

Es tracta de vehicles adaptats que ofereixen solucions d’accessibilitat i transport per a persones amb mobilitat reduïda. Han de ser tan còmodes i segurs com qualsevol altra mena de taxi.

En què es diferencia un taxi adaptat de qualsevol altre taxi?

Els taxis accessibles han de ser molt més grans que els taxis convencionals. Normalment es tracta de monovolums o bé furgonetes petites. Això és pel fet que han de tenir espai per a transportar, almenys, una cadira de rodes.

Normalment, l’adaptació d’aquests vehicles permet que la persona que es desplaça en cadira de rodes, pugui viatjar asseguda en aquesta. La part posterior del cotxe està modificada per a poder transportar a una persona és la seva cadira de rodes amb seguretat. Per això és necessari tenir una rampa o bé un elevador d’accés.

Per a això s’exigeixen també determinades mesures tant en l’altura com en l’ample del buit d’accés. També ha d’haver-hi una altura mínima interior, perquè el trasllat es realitzi de manera còmoda. I la cadira ha d’anar ben ancorada per a la seguretat en el transport. La sensació de seguretat ha de ser la mateixa que en qualsevol altre seient del vehicle.

Per què fer que un taxi sigui adaptat?

La mobilitat constitueix un component essencial de la qualitat de vida de les persones. S’ha de garantir la possibilitat de fer efectiva la llibertat de desplaçament i això s’aconsegueix a través de crear un transport públic accessible.

En algunes de les normes autonòmiques sobre aquest aspecte, es recull que l’existència i l’adequat funcionament del transport públic constitueixen un bon indicador del progrés econòmic i social d’una societat. Fins i tot s’esmenta el nivell cultural i humà, en afavorir la relació entre les persones amb independència del lloc on resideixin.

Amb aquestes bases, tenir una flota de taxis que discriminin les persones per la seva mobilitat és una cosa que no està en sintonia amb el nostre avanç social ni tampoc amb la nostra legislació, ja que el 5% dels taxis haurien de ser accessibles.

Les lleis, tant estatals com autonòmiques, fan que augmenti la seguretat jurídica i l’accessibilitat estigui cada vegada més prop de ser una realitat. No obstant això, és convenient assenyalar que la realitat no sempre és com en les lleis s’espera que sigui i són molts els ajuntaments que no estan complint les normatives.

Legislació

La Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi de Catalunya recull en els seus principis la universalitat, l’accessibilitat, la continuïtat i el respecte dels drets dels usuaris.

En la seva norma general diu també que un taxi no pot tenir més de cinc places. Però, en el següent precepte ja especifica l’excepció. Es diu llavors que pot autoritzar-se que el vehicle tingui una capacitat de fins a nou places, inclosa la de la persona que condueix, excepcionalment i atenent circumstàncies relacionades amb les prestacions i característiques del vehicle, l’accessibilitat per a persones de mobilitat reduïda i les característiques de la zona geogràfica i del propi servei.

Entre els drets dels usuaris es recull, òbviament, que l’accés al servei ha de fer-se en condicions d’igualtat, no-discriminació, qualitat i seguretat. També es té dret a accedir al vehicle en condicions de comoditat i seguretat, estant el conductor o la conductora obligats a ajudar a pujar i baixar del vehicle a les persones amb mobilitat reduïda, així com carregar aparells que els usuaris puguin necessitar per a desplaçar-se en l’espai del vehicle destinat a això.

També tenen els usuaris a anar acompanyats de gossos pigall o altres gossos d’assistència de manera gratuïta.

En el Reial decret 1544/2007, pel qual es regulen les condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per a l’accés i utilització de les maneres de transport per a persones amb discapacitat, es desenvolupen les mesures per a garantir i fer efectiu el dret a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat recollit en la Constitució Espanyola en diversos mètodes de transport.

Quant al transport en taxi adaptat, és aquí on s’assenyala que els ajuntaments promouran que almenys un 5% de les llicències de taxi corresponguin a vehicles adaptats. Seran els titulars de les llicències els que, per norma general, sol·licitin voluntàriament que el seu taxi sigui adaptat. No obstant això, si no es cobreix el percentatge assenyalat, els ajuntaments exigiran a les últimes llicències que el seu taxi sigui accessible. Encara que, com ja esmentem prèviament, això no s’adapta a la realitat.

Els requisits perquè un taxi sigui accessible es recullen en la Norma UNE 26.494 i les seves posteriors modificacions. Les mesures imprescindibles per a un viatger en cadira de rodes són les necessàries perquè pugui entrar, viatjar i sortir del vehicle de manera còmoda i segura.

El vehicle haurà d’estar perfectament homologat. L’habitacle en el qual viatjarà aquest passatger estarà preparat perquè ho faci bé de front o d’esquena. No podrà fer-ho de manera transversal. També haurà de portar un suport amb reposacaps fix, que haurà d’estar unit permanentment a l’estructura del vehicle. Al seu torn, disposarà d’ancoratge de la cadira de rodes i un cinturó de seguretat amb, almenys, tres punts d’ancoratge.

Serà obligatori comptar amb un graó si l’altura entre la calçada i el marc del llindar de la porta és superior a 250 mil·límetres. A majors, serà necessari portar les tarifes escrites en sistema Braille.

Els taxis adaptats hauran de donar servei de manera prioritària a les persones amb discapacitat. Però, si estan lliures, estaran en igualtat amb la resta de taxis, podent donar servei a qualsevol ciutadà.

Aquesta norma no regula exclusivament el referent al taxi, sinó també al seu context. En aquest sentit, les parades de taxi hauran d’estar unides amb l’entorn urbà a través de vies accessibles.

És més car un taxi adaptat?

En línies generals la resposta és . El preu de compra serà més alt, per ser un cotxe més gran i amb més especialitats. Cada adaptació pot suposar un increment del preu.

No obstant això, és important destacar diversos punts que poden fer aquesta inversió molt més rendible que un altre tipus de taxi:

  • Avantatges fiscals amb l’IVA  súper reduït del 4% en la compra.
  • Els taxis adaptats tenen permès exercir la professió durant els set dies de la setmana, mentre que les altres llicències exigeixen que els taxistes descansin dos dies.
  • Existeixen ajudes i subvencions tant per a l’adquisició del cotxe com per a la llicència.
  • Hi ha molta menys competència, per la qual cosa totes les persones que necessitin un taxi adaptat necessitaran cridar al que ho estigui.
  • En el cas que no el necessiti cap persona amb mobilitat reduïda, funciona com qualsevol altre taxi.

Adaptar un taxi per a persones amb mobilitat reduïda no és una tasca complicada i, comptant amb els professionals adequats, pot no sortir massa car. Encara que ja hem vist que pot ser una inversió rendible. I, al marge de la rendibilitat, decidir treballar amb un taxi adaptat per a persones amb mobilitat reduïda és apostar per la inclusió i l’accessibilitat de totes les persones, independentment de la seva condició física. És important que entenguem que aquests taxis tenen una funció social molt marcada.

Ajudes per a aconseguir un taxi adaptat

Existeixen diferents ajudes per a poder tenir un taxi adaptat, especialment autonòmiques. Encara que pot ser que també n’hi hagi locals. Assegura’t de parlar bé el tema amb el teu Ajuntament, que és el primer interessat a comptar amb una major flota de taxis adaptats per dos motius:

  • El primer: un major nombre de taxis adaptats es tradueix en un millor servei de transport públic, així com una protecció dels drets a la llibertat de moviment i dret a la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat. O, cosa que és el mateix, una major cura de la ciutadania.
  • El segon: és que els ajuntaments són els últims responsables de complir amb l’exigència de comptar amb un 5% de la flota accessible. Probablement, et donaran facilitats perquè l’ajudis a aconseguir-ho.

Des de ARC Solucions advoquem sempre per crear un món més just per a totes les persones que formem part d’ell, posant el focus especialment a fer-li la vida més fàcil a les persones amb mobilitat reduïda. Per això, som experts coneixedors de les solucions i t’assessorarem en tot moment per a ajudar-te al fet que conduir el teu propi taxi adaptat sigui una realitat.

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. Tot i això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes
Truca'ns
900 10 79 76