Com assegurar-se que el seu cotxe adaptat és segur

Per agost 21, 2023 Vehicles accessibles
Com assegurar-se que el seu cotxe adaptat és segur

Per a assegurar-se que el seu cotxe adaptat és segur no hi ha millor recurs que comptar amb professionals en els quals confiar. Serà important tenir en compte les certificacions necessàries per a l’adaptació en concret que s’hagi fet, així com altres proves necessàries. D’aquesta manera, es garantirà la seguretat del conductor, dels passatgers i de qualsevol altre usuari de la carretera.

Adaptar un vehicle pot suposar un repte, ja que s’altera de manera significativa els seus mecanismes, fent perillar la seva seguretat si no es fa de manera adequada. En aquest article et comptarem més sobre les certificacions necessàries perquè un cotxe adaptat sigui segur, així com els tipus de testatge i les proves de conducció que han de fer-se.

La seguretat d’un cotxe adaptat és un aspecte crucial que ha de tenir-se en compte en seleccionar i utilitzar aquests vehicles. Les certificacions, el testatge de productes i les proves de conducció exerceixen un paper fonamental en l’avaluació i garantia de la seguretat d’aquests vehicles. Les certificacions rellevants asseguren que els vehicles compleixen amb els estàndards de seguretat establerts, mentre que el testatge de productes i les proves de conducció permeten avaluar la resistència, el rendiment i la maniobrabilitat del vehicle adaptat. 

En considerar un cotxe adaptat, és essencial buscar vehicles que comptin amb les certificacions adequades i hagin passat proves exhaustives per a garantir la seguretat dels seus ocupants i la fiabilitat de les adaptacions realitzades. 

Certificacions requerides per a aquests vehicles

Qualsevol vehicle que vagi a ser posat en circulació en el *EEE (Espai Econòmic Europeu) haurà de disposar d’una Homologació de Tipus Europea, per a això, cada model de vehicle és sotmès a una exhaustiva llista de test, assajos i certificacions que garanteixen que aquest model de vehicle, així com tots els seus sistemes i components, compleixen amb la Reglamentació i Normativa Europea en vigor en matèria de seguretat, emissions, qualitat, etc. Quan s’adapta o transforma un vehicle, alguns d’aquests sistemes i components poden veure’s afectats o modificats, sent necessari reavaluar alguns d’aquests assajos i certificacions. Cada país disposa d’una Autoritat d’Homologació responsable de garantir que aquests vehicles han estat reavaluats i continuen complint amb aquesta Reglamentació i Normativa Europea, sent algunes de les més importants REGLAMENT (UE) 214/2014 (homologació dels vehicles de motor i dels remolcs, sistemes, components i unitats tècniques independents destinats a aquests vehicles), ISO 10542-1:2012 (Sistemes Tècnics i ajudes per a persones amb discapacitat – Sistemes de retenció per a cadires de rodes i els seus ocupants) i UNEIX 26494:2014 (Vehicles per al transport de persones amb mobilitat reduïda).

Per a superar aquest procés de “reavaluació” o en definitiva, d’homologació, l’Autoritat d’Homologació requerirà i exigirà que es compleixin amb els següents aspectes clau:

 1. Que els components hagin estat testats i assajats en Laboratoris d’Assajos Acreditats a la UE (*TÜV, *Applus, *RDW, etc.), tant de manera independent com en alguns casos en conjunt sobre vehicles de prova i que a més disposen de les certificacions necessàries en matèria de qualitat per part del fabricant d’aquests.
 2. Que l’instal·lador dels equips o transformador aquest autoritzat i auditat regularment pel Ministeri d’Indústria a través de la Unitat de Certificació de l’Automòbil (UCA) i que demostri que disposa de sistemes de gestió de la qualitat implantats i certificats com per exemple UNEIX EN ISO 9001:2015.
 3. Que una vegada realitzada la transformació o adaptació del vehicle, aquesta sigui aprovada per un Laboratori de Reformes i realitzada una inspecció de seguretat final del vehicle en una estació ITV. 

D’aquesta manera, existeixen diferents tipus de certificacions. Aquests variaran en relació a quina modificació s’hagi realitzat. A continuació deixem alguns exemples:

 • Certificació d’adaptació de seients. Aquesta certificació verifica que els seients adaptats compleixin amb els estàndards de seguretat i confort. S’avalua la qualitat dels materials utilitzats, la resistència de les subjeccions i l’ergonomia del seient.
 • Certificació d’adaptació de controls. Aquesta certificació s’aplica a les adaptacions que involucren els controls del vehicle, com a pedals, volant i sistemes d’acceleració i frenat. Es verifica que els controls siguin accessibles i fàcils d’usar per al conductor, a més d’assegurar-se que no interfereixin amb altres components del vehicle.
 • Certificació d’adaptació d’accés. Aquesta certificació es refereix a les adaptacions que faciliten l’accés al vehicle, com a rampes o elevadors. S’avalua la capacitat d’aquestes adaptacions per a suportar el pes necessari i garantir la seguretat tant del conductor com dels passatgers.
 • Certificació d’adaptació de subjeccions. Aquesta certificació s’aplica a les adaptacions que permeten subjectar cadires de rodes o altres dispositius de mobilitat dins del vehicle. Es verifica la resistència i la seguretat de les subjeccions per a prevenir moviments no desitjats durant la conducció.

Testatge de productes

El testatge de productes és un procés fonamental per a avaluar la seguretat dels cotxes adaptats. D’aquesta manera, es duen a terme proves exhaustives en les diferents adaptacions per a garantir que compleixin els estàndards exigits. 

El testatge pot incloure avaluacions de resistència estructural, proves de col·lisió, proves de resistència i durabilitat, proves de funcionament, anàlisi de sistemes elèctrics i altres proves específiques d’adaptacions particulars.

 • Proves de funcionament. Aquestes proves se centren en verificar el correcte funcionament dels sistemes adaptats, com els controls de conducció i els dispositius d’accés per a cadires de rodes. S’asseguren que totes les adaptacions estiguin en bon estat de funcionament i siguin fiables.
 • Proves de resistència i durabilitat. Aquestes proves avaluen la resistència i durabilitat de les adaptacions realitzades en el vehicle. Se sotmeten a proves rigoroses per a garantir que puguin suportar l’ús diari i les condicions de conducció adverses sense comprometre la seguretat.
 • Proves de col·lisió. S’avalua la resistència de l’estructura del vehicle, així com l’efectivitat dels sistemes de seguretat. D’aquesta manera, es comprova que els passatgers estarien completament protegits en cas d’accident.

Proves de conducció realitzades

A més del testatge de productes, les proves de conducció són fonamentals per a avaluar la seguretat d’un cotxe adaptat. Aquestes proves es duen a terme en condicions reals de conducció i permeten avaluar l’estabilitat, el rendiment i la maniobrabilitat del vehicle.

Les proves de conducció són una altra etapa crítica per a assegurar-se que un cotxe adaptat sigui segur. Aquestes proves permeten avaluar el rendiment general del vehicle i la seva capacitat per a satisfer les necessitats específiques del conductor. Aquí hi ha alguns aspectes clau a considerar durant les proves de conducció:

 • Visibilitat i accés. Aquestes proves s’enfoquen a verificar la facilitat i la seguretat d’accés i sortida del vehicle adaptat per a persones amb discapacitats, així com la visibilitat des del seient del conductor tenint les adaptacions en compte.
 • Estabilitat i maniobrabilitat. Aquestes proves se centren en la capacitat del vehicle per a realitzar maniobres segures, com a canvis de carril, girs i estacionament.
 • Frenat i sistemes de seguretat. Aquestes proves avaluen la capacitat del sistema de frens per a detenir el vehicle de manera segura i efectiva. També s’avalua la resposta dels sistemes de frenat en diferents situacions, com frenat d’emergència o en condicions climàtiques adverses.
 • Adaptacions específiques. Si el cotxe ha estat adaptat amb dispositius específics, com a acceleradors i frens manuals, rampes o elevadors per a cadires de rodes, hem d’assegurar-nos de provar el seu funcionament i familiaritzar-se amb el seu ús correcte. Serà necessari realitzar proves addicionals per a garantir que totes les adaptacions funcionin de manera adequada i segura.

 Quan es tracta de cotxes adaptats, la seguretat ha de ser una prioritat absoluta. Assegurar-se que els productes utilitzats en l’adaptació compleixin amb els estàndards de seguretat, així com realitzar proves de conducció exhaustives, són passos essencials per a garantir la seguretat del conductor i els passatgers.

Per a garantir que el seu cotxe adaptat sigui segur, és recomanable buscar assessorament i orientació d’experts en adaptacions de vehicles. Recordi consultar a experts en adaptació de vehicles i buscar l’assessorament necessari per a prendre decisions informades i segures. Ells podran avaluar les seves necessitats individuals, recomanar les adaptacions més adequades i proporcionar informació valuosa sobre la seguretat dels productes i vehicles adaptats.

Amb la combinació adequada de productes segurs i proves exhaustives, podrà gaudir de la llibertat i la independència que un cotxe adaptat pot proporcionar de manera segura.

No hem d’oblidar que adaptació de vehicles exerceix un paper fonamental en la millora de la mobilitat de les persones amb discapacitats. És a dir, en l’accessibilitat i en la defensa dels drets de tots.

No obstant això, és imprescindible tenir en compte les certificacions necessàries per a garantir la seguretat i accessibilitat d’aquests cotxes adaptats. Les certificacions d’adaptació de vehicles brinden confiança tant al conductor com als altres usuaris de la via, en assegurar que els canvis realitzats compleixen amb els estàndards de qualitat i seguretat establerts.

És important buscar tallers i empreses especialitzades que comptin amb les certificacions adequades per a dur a terme l’adaptació de vehicles. Aquestes certificacions garanteixen la qualitat de les modificacions i asseguren que el vehicle compleixi amb els requisits legals i normatius.

En definitiva, les certificacions necessàries per a un cotxe adaptat són vitals per a assegurar la seguretat, accessibilitat i compliment normatiu en l’adaptació de vehicles. En triar un cotxe adaptat certificat, les persones amb discapacitats poden gaudir d’una major independència i mobilitat, mentre es garanteix la tranquil·litat i confiança en la carretera tant per a ells com per als altres conductors.

Des de *ARC som experts coneixedors de les solucions que el seu cotxe adaptat necessita per a ser segur. Assessorem en tot moment qualsevol tipus d’adaptació, tenint en compte la realitat de cada persona.

 

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. Tot i això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes
Truca'ns
900 10 79 76