Quines ajudes econòmiques hi ha per a les persones amb discapacitat?

Per maig 28, 2021 setembre 30th, 2021 Mobilitat Inclusiva
mans oferint ajuda

Per a començar amb aquest article hem de tenir clar què entenem per discapacitat. La discapacitat fa referència a la condició d’algunes persones que presenten una limitació física, mental o sensorial que afecta la seva manera de participar en la societat. Per a les persones amb discapacitat és vital en moltes ocasions rebre ajudes econòmiques que els ajudin a suportar el seu dia a dia, per exemple, en temes tan importants com la mobilitat, adaptant els vehicles per a poder tenir autonomia a l’hora de desplaçar-se.

Documentació necessària

És important saber que per a accedir a les diferents ajudes estatals i autonòmiques és necessari comptar amb el certificat de minusvalidesa. Amb aquest certificat s’acredita l’existència de la minusvalidesa, així com el grau d’aquesta.

Amb ell, i depenent d’aquests graus s’optarà a diferents ajudes o beneficis socials.

Tipus d’ajudes per a persones discapacitades en 2021

Per a una discapacitat superior al 33%

Si es té reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% es podrà accedir a les següents ajudes i subvencions.

Llei d’Integració Social del Minusvàlid (LISMI)

Aquesta Llei inclou diferents ajudes relacionades amb la rehabilitació, la mobilitat i el transport, a més de l’assistència sanitària i farmacèutica. A més, per a percentatges del 65 o 75% de minusvalidesa s’inclourien una garantia d’ingressos mínims així com l’ajuda d’una tercera persona.

L’import destinat al transport serà un import mensual per a l’atenció de despeses derivades de l’ús de transports no col·lectius.

Ajudes a l’habitatge i educació

Consisteixen en ajudes per a la compra o lloguer d’habitatges protegits. De forma afegida, també existeixen subvencions per a fer-la més accessible.

En el tema educatiu correspondran beques d’educació especial, a més d’ajudes per a llibres de text, transport i menjador.

Ajudes per a vehicles

En l’adquisició o adaptació existeixen avantatges com l’eliminació d’uns certs impostos o ajudes directes per a això. A causa de l’important cost d’adaptar els vehicles, es poden sol·licitar ajudes en la Comunitat Autònoma de residència.

Aquestes ajudes podran consistir en una adaptació general del vehicle o en algun element en concret. Per exemple, en el cas de Catalunya existeixen unes ajudes ponderades per la superació d’un barem. En elles, en funció d’aquest barem es concediran uns imports o altres, depenent de la necessitat real de la persona que es disposi a adaptar el vehicle.

Pots accedir al Servei Integral amb Assessorament Personalitzat de ARC per a més informació sobre l’adaptació de vehicles.

Per a una discapacitat superior al 65%

Si la discapacitat és igual o superior al 65% es podrà accedir, a més de les anteriors, a una pensió contributiva per incapacitat permanent, així com un increment en la mateixa del 50% si es té un 75% de discapacitat reconeguda. A més, s’elimina el límit d’edat per a la prestació per fill a càrrec i s’augmenta la seva quantia.

És important saber que aquestes ajudes poden canviar cada any i que s’ha de comprovar les exempcions o bonificacions a impostos autonòmics i locals, així com altres ajudes d’aquestes administracions.

A vegades, les persones amb discapacitat necessiten ajudes per a poder integrar-se totalment en la societat i participar plenament en ella. Una de les més importants és l’adaptació dels vehicles per al seu ús quotidià. A més, existeixen altres ajudes per a la seva integració com per a l’habitatge, l’educació i l’ocupació, entre altres. Cal tenir en compte la necessitat de comptar amb un certificat de minusvalidesa que acrediti la discapacitat i el seu grau, ja que d’això dependrà l’accés a moltes subvencions i prestacions.

Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU. Tot i això, els punts de vista i les opinions expressades són únicament els de l'autor o autors i no reflecteixen necessàriament els de la Unió Europea o la Comissió Europea. Ni la Unió Europea ni la Comissió Europea poden ser considerades responsables de les mateixes
Truca'ns
900 10 79 76